Tài liệu kế toán

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Một kế toán suốt ngày chỉ biết đến đống hóa đơn, chứng từ, áp lực công việc, rồi thi thoảng là việc gia đình sẽ rất dễ bị căng thẳng đầu óc và dẫn đến sai sót.
Trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Những trường hợp thế nào thì được gọi là thanh toán không dùng tiền mặt? Dưới đây KTHN sẽ chia sẻ 2 trường hợp cự thể
Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế đối với các hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ và một số trường hợp cụ thể được KTHN liệt kê sau đây
TK 811 (Tài khoản chi phí khác)

TK 811 (Tài khoản chi phí khác)

Tài khoản chi phí khác (TK 811) này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.
Tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Tài khoảng 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ như tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm, giá trị nguyên vật liệu, chi phí QLDN,...
Một số khoản chi không được tính vào chi phí

Một số khoản chi không được tính vào chi phí

Không phải khoản chi nào cũng được tính vào chi phí cho doanh nghiệp đâu nhé. Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ liệt kê ra các khoảng chi không được tính chi phí.
Phân loại hạch toán chi phí

Phân loại hạch toán chi phí

Chi phí có rất nhiều loại vì vậy cần phải phân loại nhằm phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán. Sau đây KTHN sẽ hướng dẫn phân loại hạch toán chi phí
Cách hạch toán tài khoản cố định

Cách hạch toán tài khoản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản cố định gồm: Tăng Tài sản cố định hữu hình, Tăng tài sản cố định vô hình, Hạch toán Tài sản cố định đi thuê và cho thuê, Hạch toán sửa chữa TSCĐ, Hạch toán khấu hao TSCĐ
Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định

Hướng dẫn chi tiết cách phân loại tài sản cố định thành 3 loại gồm: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và TSCĐ thuê tài chính, giúp dễ dàng chuyển đổi giá trị.
Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hướng dẫn cho tiết cách Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên, giúp kế toán dễ dàng trong công tác nghiệp vụ của mình
Một số trường hợp có thể hoạch toán tăng, giảm hàng hóa

Một số trường hợp có thể hoạch toán tăng, giảm hàng hóa

Một số trường hợp cụ thể để hoạch toán tăng, giảm Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa. Giúp các kế toán nắm được cách xử lý tình huống khi gặp phải
Phương pháp hạch toán kế toán

Phương pháp hạch toán kế toán

Hướng dẫn chi tiết phương pháp hạch toán kế toán bao gồm: Phương pháp kê khai thường xuyên, Phương pháp kê khai định kỳ, Tài khoản sử dụng,Kết cấu tài khoản.
Các hình thức tính tiền lương cho nhân viên

Các hình thức tính tiền lương cho nhân viên

Có 3 hình thức tính tiền lương cho nhân viên trong doanh nghiệp gồm: Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ; Tiền lương tính theo sản phẩm; Quỹ tiền lương
Hướng dẫn phân loại tiền lương

Hướng dẫn phân loại tiền lương

Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại tiền lương theo các nhóm khác nhau.
Phân loại vốn theo nguồn hình thành

Phân loại vốn theo nguồn hình thành

Hướng dẫn phân loại vốn theo nguồn hình thành một cách chi tiết giúp các kế toán thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán. Phương pháp gồm 2 loại như sau:
Hướng dẫn phân loại vốn theo Tài sản

Hướng dẫn phân loại vốn theo Tài sản

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi muốn tiến hành kinh doanh đều phải có vốn. Dưới đây KTHN sẽ hướng dẫn phương pháp phân loại vốn theo Tài sản cho các doanh nghiệp.
1234