Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp khó có thể hoàn toàn tránh khỏi sai sói khi ghi hóa đơn GTGT. Sau đâu là những mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp mà mọi người có thể sử dụng.

Trường hợp hóa đơn sai sót đã kê khai thuế:

biên bản điều chỉnh hóa đơn
Các mẫu biên bản tham khảo:

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

2. Mẫu biên bản điều chỉnh sai Công ty hoặc địa chỉ

Mẫu Biên bản điều chỉnh Hoá đơn: Khi hoá đơn viết sai về tên Công ty hoặc địa chỉ nhưng đúng mã số thuế Theo Khoản 7, Điều 3 của TT26/2015/TT-BTC
biên bản điều chỉnh hóa đơn 03

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi sai Mã Số thuế:

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 02
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Đang xem: Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng
>>Xem thêm: 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn