Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp.

1. Cách xác định kỳ kê khai:

Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm, Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
- Kê khai theo quý: 
+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
+ Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.
- Kê khai theo tháng: dành cho DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.
Ví dụ 1: Năm 2015 Công ty Thiên Ưng được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2015 Công ty Thiên Ưng thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2015 Công ty Thiên Ưng thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.
+ Qúy 1/2015: Không P/S thuế TNCN phải khấu trừ => không phải làm tờ khai.
+ Qúy 2/2015: Phát sinh thuế TNCN 10 triệu => phải làm tờ khai cho Qúy 2/2015 (áp dụng cho cả năm 2015)
+ Qúy 3/2014: không P/S => Vẫn phải làm
Ví dụ 2: Năm 2015 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng:
+ Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN => Tháng 1 + 2 không phải làm tờ khai.
+ Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN vào tiền lương của người LĐ nhỏ hơn 50 triệu đồng => Đây là tháng đầu tiên phát sinh = là tháng để xác định xem kê khai theo tháng hay quý - Vì số tiền thuế TNCN phải khấu trừ nhỏ hơn 50 triệu => Năm 2015 Cty A KK THUẾ TNCN theo quý, bắt đầu kê từ quý 1.

2. Hồ sơ kê khai thuế TNCN:

- Hồ sơ kê khai thuế theo tháng hoặc quý là tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN. Trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế có 2 mẫu 02/KK-TNCN theo tháng và theo quý. Các bạn chỉ cần chọn đúng kỳ kê khai với doanh nghiệp mình, còn nội dung và cách làm là giống nhau.
Nhưng ngày 15/6/2015 Bộ tài chính đã ban hành thông tư 92/2015/TT-BTC thay đổi biểu mẫu thành 05/KK-TNCN. Và hiện nay trên PMHTKK 3.3.4 vẫn đang là 02/KK-TNCN nên các bạn vẫn làm theo mẫu này.
- Hồ sơ quyết toán thuế TNCN là tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.
(Thông tư 92/2015/TT-BTC là mẫu: 05/QTT-TNCN)
( Nếu là cá nhân tự quyết toán các bạn dùng mẫu số 09/KK-TNCN - TT 92 là 02/QTT-TNCN).

3. Công cụ kê khai:

Phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng Cục Thuế, phần mềm mới nhất hiện nay đang là HTKK 3.3.4

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN

- Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
- Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
- Quyết toán thuế: chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (nộp cùng báo cáo tài chính).

5. Thời hạn nộp tiền thuế.

- Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền sẽ giống với thời hạn nộp tờ khai như trên.
(Theo điều 16 của thông tư 156/2013/TT-BTC)

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm:Các bài viết mới

Các tin cũ hơn