Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý (theo mẫu 02/KK-TNCN) bằng phần mềm HTKK.

Các bạn có thể xem lại: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân nếu chưa thành thạo.

Đầy tiên, các bạn mở phần mềm HTKK lên => chọn mục Thuế thu nhập cá nhân.

Các bạn chọn mẫu 02/KK-TNCN tương ứng với kỳ kê khai thuế TNCN của mình doanh nghiệp mình. Ví dụ như Công ty Kế Toán Hà Nội kê khai thuế GTGT theo quý thì kế toán của Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ chọn mẫu 02/KK-TNCN theo quý. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân xuất hiện và các bạn điền vào theo hướng dẫn dưới đây.

Tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo quý hay theo tháng đều có nội dung giống nhau, chỉ khau chỗ

"Kỳ tính thuế" còn cách làm tờ khai đều giống nhau. Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm tờ khai 02/KK-TNCN:
+ Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.
( Lưu ý ở chỉ tiêu này, nếu công ty bạn có sự biến động về nhận sự trong kỳ (các bạn làm theo quý thì sẽ dễ xảy ra), thì số lượng lao động ở đây là tất cả các lao động đã được công ty bạn trả lương nhé không phân biệt còn làm ở công ty hay không).
+ Chỉ tiêu [23]: Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn không thể điền.
+ Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
+ Chỉ tiêu [25] Cá nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
( Như ở mẫu trên là Thiên Ưng có 2 chuyên gia nước ngoài và 5 nhân viên bị khấu trừ thuế trong tổng số 10 người đã làm việc trong quý tại công ty)
+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: là tổng số tiền mà công ty bạn đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoăc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [29] Cá nhân không cư trú: là tổng số tiền mà công ty bạn đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [30] các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 31, 32 và 33.
+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là số tiền mà công ty bạn đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [32] Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: là số tiền mà công ty bạn đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân không cư trú: là số tiền mà công ty bạn đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [34] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: phần mềm sẽ tự tổng hợp ở chỉ tiêu 35, 36,37. Số tiền phát sinh ở chỉ tiêu này chính là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp vào ngân sách nhà nước, hạn nộp tiền cũng là hạn nộp tờ khai.
+ Chỉ tiêu [35] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là số thuế thu nhập cá nhân mà công ty bạn đã khấu trừ của các cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [36] Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: là số thuế thu nhập cá nhân mà công ty bạn đã khấu trừ của các cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ.
+ Chỉ tiêu [37] Cá nhân không cư trú: là số thuế thu nhập cá nhân mà công ty bạn đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. Chỉ tiêu này các bạn không phải điền, nếu có phát sinh ở chỉ tiêu 33, phần mềm sẽ tự nhân số tiền ở chỉ tiêu 33 với 20%, để cho ra kết quả của chỉ tiêu 37.
Để có thể làm chính xác ở các chỉ tiêu từ 26 đến chỉ tiêu 37 các bạn phải tính ra được số thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế, và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Bạn đang xem "Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý - Mẫu 02/KK-TNCN".

Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn