Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT.

“Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Tại điểm 2.1 khoản 2 của Phụ lục 4 – TT 39/2014/TT-BTC

Tham khảo thêm: Các mặt hàng không chịu thuế GTGT

Sau đây, kế toán Hà Nội sẽ lấy một ví dụ cụ thể để lập mẫu một hóa đơn xuất cho mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Kế Toán Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, theo điều 4 của TT 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT thì dịch vụ đào tạo thuộc diện không chịu thuế GTGT.
Khi có học viên đăng ký khóa học thực hành kế toán với giá 2.800.000 (chưa thuế) thì KTHN sẽ xuất hóa đơn như sau:
Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: TU/14P
Số:         0000023
Liên 1: Lưu
Ngày....12....tháng...12....năm 2014...
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY kế toán Hà Nội
Mã số thuế: 0123456789
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:.........01683186194................Số tài khoản......................................
Họ tên người mua hàng .................. Lê Thị Hường ................ ...... .......
Tên đơn vị............... Công ty TNHH Phát Lộc ........................................................
Mã số thuế:…………… 0106567678 …………………………………………………
Địa chỉ.......... Minh Khai - Hoàng Mai- Hà Nội ..............
Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5
 
6=4x5
1 Khóa học kế toán tổng hợp Khóa 1 2.800.000 2.800.000
           

Cộng tiền hàng:                        ……3.000.000....

__________________________________________________________________________________

Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                   …………

__________________________________________________________________________________

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                        ......3.000.000......
Số tiền viết bằng chữ:...................... Ba triệu đồng .................................................
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
HƯỜNG
Lê Thị Hường
                                                                      
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
THẬT
Hoàng Trung Thật
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
Kê khai thuế hóa đơn không chịu thuế:
+ Bên bán: Kê vào bảng kê bán ra - Mục số 1: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.
+ Bên mua: KHÔNG KÊ KHAI - Theo công văn số 4943/TCT-CS  ngày 10 tháng 11 năm 2014 trả lời  “Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT
Hạch toán hóa đơn không chịu thuế.
- Bên bán: ghi nhận DT: Nợ 111/112/131... – Có 511: số tiền thu được hoặc phải thu ( vì không chịu thuế nên không phát TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp )
- Bên mua: Nợ 156/152/153/211/642/142/242...
                        Có 111/112/331...
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Đang xem: Cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT
>>Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn