Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39

Để thực hiện đứng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, KTHN sẽ hướng dẫn cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại được thực hiện như sau:
"- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào."
(Theo khoản 2.5 phụ lục 4 TT39/2014/TT-BTC)

Trong các Trường hợp cụ thể các bạn sẽ viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39 như sau:

TH 1 : Chiết khấu thương mại theo doanh số, số lượng: Mua nhiều lần mới đạt được chiết khấu và thực hiện chiết khấu thương mại vào lần mua cuối cùng.
VD: Công ty TNHH Thanh Xuân ra trương trình chiết khấu thương mại:
Ngày 11/9/2014 Công ty Thanh Xuân ký hợp đồng kinh tế số 683 với công ty Đông Anh 
mua từ 300 hộp bút thì được giảm giá 10%, giá của mỗi hộp bút chưa thuế là 100.000/hộp:
- Lần 1: Ngày 12/9/2014 - Công ty Đông Anh mua 100 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu. 
- Lần 2: Ngày 19/9/2014 - Công ty Đông Anh mua 150 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu. 
- Lần 3: Ngày 12/10/2014 - Công ty Đông Anh mua 50 hộp => Cộng cả lần mua thứ 3 này thì công ty Đông Anh đã mua đủ 300 hộp => tức là đạt được điều kiện để hưởng chiết khấu thương mại
=> Công ty TNHH Thanh Xuân khi lập hóa đơn cho lần mua thứ 3 này sẽ thể hiện phần chiết khấu thương mại 10% trên hóa đơn. 
Mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại như sau:
Hóa đơn GTGT TH1
Chú ý: Phần chiết khấu thương mại không được ghi số âm trên hóa đơn - Nhưng khi cộng tiền hàng thì phải trừ.
TH 2: Mua 1 lần được hưởng luôn chiết khấu thương mại  → khi viết hóa đơn giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm, đã chiết khấu.
Ví dụ: Công ty Kế Toán Hà Nội tổ chức chương trình mua 300 hộp bút bi thiên long với giá chưa thuế là 100.000/hộp thì được chiết khấu 10%. Ngày 11/9/2014 bán hàng cho công ty Đông Anh
=> Kế Toán Hà Nội lập hóa đơn như sau:

Mẫu hóa đơn GTGT TH2

TH 3: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm bảng kê hóa đơn:
Với ví dụ ở trường hợp 2 Nhưng nếu công ty Thanh Xuân chưa thực hiện chiết khấu thương mại vào hóa đơn của lần 3 - lần mua cuối cùng thì thực hiện chiết khấu thương mại bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm theo bảng kê các hóa đơn những lần mua trước đó.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Đang xem: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39
>>Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn