Công văn của Tổng cục Thuế số 2002/TCT-CS ngày 11/5/2016 v/v thuế suất thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_______

Số: 2002/TCT-CS

V/v thuế suất thuế GTGT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

             Kính gửi:

                             - Cục Thuế tỉnh Hải Dương;

                             - Công ty TNHH Mascot Việt Nam

                               (Lô 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giang, Hải Dương)

       Trả lời công văn số 5382/CT-TTHT ngày 14/12/2015, Công văn số 4159/CT-TTHT ngày 6/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, công văn số ACC1512001 ngày 02/12/2015 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

       Tại điển b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ suất khẩu như sau:

       "1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

         ...

       b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

        ..."

       Căn cứ hướng dẫn nêu trên theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty TNHH Mascot Việt Nam và Công ty Mascot International A/S có trụ sở tại Đan Mạch, trường hợp Công ty TNHH Mascot Việt Nam ký hợp đồng thực hiện cung cấp một số dịch vụ như: dịch vụ khách hàng, dịch vụ theo dõi công nợ và dịch vụ công nghệ thông tin (chi tiết dịch vụ theo hợp đồng số 01092015 MDK-MVN ngày 01/10/2015) cho Công ty Mascot International A/S có trụ sở tại Đan Mạch, các dịch vụ nêu trên cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

         Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Mascot Việt Nam biết./.

công văn

 

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Xem thêm: Công văn về việc miễn thuế TNCN về hoạt động sản xuất nông nghiệpCác bài viết mới

Các tin cũ hơn