Công văn của Tổng cục Thuế số 1710/TCT-TNCN ngày 25/4/2016 v/v miễn thuế TNCN đối với hộ, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp

Trả lời đề nghị của ông Nguyễn Văn Chuyền ngày 12/01/2016 về việc xin miễn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh chăn nuôi gà gia công cho Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          - Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

          "1. Sản phẩm trồng  trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

          Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngầm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác..."

          - Tại tiết e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

          e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

          Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

          e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

          Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp vô gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

          e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

          Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

..."

          - Tại Điều 1 Luật cư trú số 81/2006/QH ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về cư trú:

          "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

          Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.".

          Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Chuyền ký hợp đồng chăn nuôi gia công gà với Công ty và trực tiếp tham gia vào hoạt động chăn nuôi gà đồng thời thỏa mãn các điều kiện trên thì khoản tiền nhận được từ hoạt động chăn nuôi gà thuộc diện không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNCN nếu đăng ký điều kiện "cư trú tại địa phương" theo quy định của pháp luật về cư trú nêu trên./.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toántin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.Các bài viết mới

Các tin cũ hơn