Hộ kinh doanh có thu nhập thấp và một số ngành nghề sẽ không phải nộp lệ phí môn bài. Nếu được thông qua sẽ áp dụng từ 1/1/2017.

Dự thảo nghị định về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến thay thế Nghị định 75/2002/NĐ-CP về thuế môn bài đã đề xuất 4 trường hợp không phải nộp khoản thu này. 
 
Bất cập trong quy định mức thu
 
Theo quy định về quản lý thuế hiện nay, môn bài là loại thuế kê khai và nộp theo năm, thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Đối với các hộ kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, không xác định được chính xác thu nhập trên tháng, thì trong những tháng cuối năm cục thuế các tỉnh, TP phải rà soát nắm lại toàn bộ cơ sở có hoạt động SXKD trên địa bàn, điều tra thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậc môn bài. Mặc dù vậy, quá trình thực hiện chính sách thuế môn bài đã có những hạn chế. Theo đó, mức  thu đối với tổ chức kinh tế được xác định căn cứ vào vốn đăng ký kinh doanh về cơ bản là không có vướng mắc. Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh, cá thể, phần lớn nộp thuế theo phương pháp khoán, không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn chứng từ, không hạch toán được kết quả SXKD thì mức thu gồm 6 bậc, căn cứ vào thu nhập trên tháng. Hàng năm, cơ quan thuế phải tốn nhiều thời gian cho công tác điều tra doanh số, chi phí hành thu cao. Trong khi đó, về bản chất thuế môn bài là một khoản lệ phí, nhằm kiểm kê kiểm soát số lượng cơ sở có hoạt động kinh doanh trong năm, nhưng lại tính bằng thu nhập trung bình 1 tháng là không công bằng, gây nhiều khó khăn cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.
 
Mặt khác, theo quy định của Luật Thuế TNCN, cá nhân có thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế, thậm chí nếu có 2 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 16,2 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có thu nhập 300.000 đồng/tháng cũng phải nộp thuế môn bài. Như vậy, quy định vê mức thu nhập để xác định bậc môn bài hiện nay đối với hộ kinh doanh không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đó là chưa kể, mức môn bài hiện hành khi xây dựng căn cứ theo mức lương tối thiểu năm 2002 là 290.000 đồng/tháng, trong khi thực tế hiện nay lương tối thiểu đã tăng lên 1.150.000 đồng. Do đó, cần phải ban hành Nghị định về lệ phí môn bài, thay thế để phù hợp với Luật Phí và lệ phí.
 
Đối tượng nào được miễn giảm?
 
Theo cơ quan soạn thảo, về bản chất, thuế môn bài hiện hành là khoản thu nhằm kiểm kê, kiểm soát số lượng cơ sở có hoạt động kinh doanh, không phân biệt có đăng ký kinh doanh hay không. Vì vậy, để bao quát tất cả các đối tượng có hoạt động SXKD dịch vụ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định đối tượng nộp lệ phí là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký DN và hộ gia đình, cá nhân có đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động SXKD. Đối với DN sẽ có 4 mức thu (dự kiến từ 2-10 triệu đồng, tùy theo quy mô vốn đăng ký kinh doanh) và hộ kinh doanh áp 2 mức (từ 0,3-1 triệu đồng). Các mức thu này sẽ bảo đảm công bằng và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp thuế. 
 
Mặt khác, để đảm bảo chính sách thu lệ phí môn bài theo đúng bản chất của một khoản thu, cũng như tạo thuận lợi cho cơ quan thu, người dân và DN trong việc xác định đối tượng thu nộp, Bộ Tài chính đề xuất, hộ gia đình, cá nhân có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp lệ phí môn bài. Đồng thời, nhằm khuyến khích ngư dân bám biển và phát triển sản xuất ngành nghề sản xuất còn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính cũng đề xuất không thu lệ phí môn bài đối với hộ sản xuất muối; nuôi trồng thuỷ, hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Văn phòng đại diện không có hoạt động kinh doanh cũng là đối tượng không phải nộp lệ phí môn bài. 
 
Dự kiến nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toántin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn