Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường hay được sử dụng.

hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có đưa ra mẫu tham khảo của hóa đơn bán hàng trực tiếp như sau:

Mẫu số: 02GTTT3/001
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Ký hiệu: AB/13P
Số: 0000001
Liên 1: Lưu
Ngày........tháng.......năm 20....
 
 
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Mã số thuế: 0123456789
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân Hà Nội
Số tài khoản............................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................
Tên đơn vị..........................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...........................................
Hình thức thanh toán:.................. MST:..............................................................................
 
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                      ........................
Số tiền viết bằng chữ :.............................................................................
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 
                                                            
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
 
 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3: ...   
Các lập hóa đơn bán hàng này cũng tương tự như lập hóa đơn GTGT, Chỉ có sự khác biệt là trên hóa đơn bán hàng không có dòng thể hiện thuế suất và tiền thuế. Và cột đơn giá trên hóa đơn bán hàng là giá đã bao gồm thuế GTGT.
Các bạn tham khảo tại đây: Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng

Đang xem: Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

>>Xem thêm:

- Tổng hợp tài liệu kế toán

- Các đối tượng không chịu thuế GTGTCác bài viết mới

Các tin cũ hơn