Một số trường hợp cụ thể để hoạch toán tăng, giảm Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa. Giúp các kế toán nắm được cách xử lý tình huống khi gặp phải

          1.  Trường hợp tăng không được khấu trừ thuế

            * Mua hàng hoá và hoá đơn cùng về

            -  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

            -  Hoá đơn mua hàng

            -  Phiếu xuất kho của người bán (nếu có)

            -  Phiếu thu tiền của người bán

                        Nợ TK 152

                        Nợ TK 1331

                              Có TK 111, 112, 331

            * Mua hàng hoá:

                        Nợ TK 156

                        Nợ TK 1331

                             Có TK 111, 112, 331

            * Mua công cụ, dụng cụ:

                        Nợ TK 153

                        Nợ TK 1331 (Nợ khách hàng)

                             Có TK 111, 112, 331

            * Thanh toán công nợ (nếu có)

                        Nợ TK 331

                             Có TK 111, 112

            * Mua hàng về được giảm giá:

                        Nợ TK 111, 112, 331

                            Có TK 152, 153, 156

                            Có TK 1331

            * Mua hàng được hưởng chiết khấu:

                        Nợ TK 111, 112, 331

                            Có TK 711

            * Trường hợp mua hàng bị thừa ra so với hoá đơn:

            -  Khi phát hiện thừa phải làm văn bản báo cáo cho bên bán hoặc các bên có liên quan để cùng xử lý.

            + Nhập kho toàn bộ số hàng

                        Nợ TK 152, 153, 156

                        Nợ TK 1331

                            Có TK 3381 (Số hàng thừa)

                            Có TK 111, 112, 331 (Thanh toán theo hoá đơn)

            => Xử lý:       * Trả lại người bán

                                                Nợ TK 3381

                                                     Có TK 152, 153, 156

                                    * Mua lại số hàng thừa

                                                Nợ TK 3381

                                                Nợ TK 1331

                                                     Có TK 111, 112, 331

            + Nhập kho theo hoá đơn

                        Nợ TK 152, 153, 156

                        Nợ TK 1331                            =>Hoá đơn

                             Có TK 111, 112, 331

            Số thừa đưa vào Tài khoản giữ hộ (ghi đơn) => Nợ TK 002

            * Trường hợp mua hàng thiếu so với hoá đơn

            -  Căn cứ vào biên bản kiểm nhận hàng hoá sau đó thông báo cho bên bán để cùng nhau xử lý.

                        Nợ TK 152, 153, 156

                        Nợ TK 1331

                        Nợ TK 1381

                            Có TK 331, 111, 112

            - Xử lý: Nếu người bán giao tiếp số hàng hoá

                        Nợ TK 152, 153, 156

                            Có TK 1381

            Không có hàng trả:

                        Nợ TK 331, 112, 111

                             Có TK 1331

                             Có TK 1381

            Phải bồi thường:

                        Nợ TK 1388

                        Nợ TK 334

                             Có TK 1381

            - Không rõ lý do:

                        Nợ TK 811 (chi phí khác)

                             Có TK 1381

            2.  Trường hợp hàng về nhưng hoá đơn chưa có

            -  Kế toán lưu phiếu xuất kho của người bán và phiếu nhập kho của người mua vào tập hồ sơ (hàng chưa có hoá đơn)

            -  Nếu trong tháng có hoá đơn về thì định khoản bình thường

            -  Trường hợp trong tháng hoá đơn chưa về:

            + Trong tháng hàng về:

                        Nợ TK 152, 153, 156

                        Nợ TK 1331

                            Có TK 111, 112, 331

            + Trong tháng hoá đơn chưa về: Căn cứ vào phiếu xuất kho của biên bản để ghi giá tạm tính

                        Nợ TK 152, 153, 156

                            Có TK 331

            Khi hoá đơn về kế toán xử lý bằng 2 cách:

            *C1: Xoá sổ tạm tính bằng bút toán đỏ rồi hạch toán bằng bút toán thường.

            *C2: Ghi sổ chênh lệch giữa giá tạm tính với giá thực tế bằng bút toán đỏ (nếu giá tạm tính lớn hơn giá tạm tính) hoặc bút toán thường (nếu giá tạm tính nhỏ hơn giá tạm tính).

            * Trường hợp hoá đơn về nhưng hàng chưa về

            -  Kế toán lưu hoá đơn vào tập hồ sơ (hàng mua đang đi đường). Nếu trong tháng hàng về thì ghi sổ bình thường, nhưng nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì kế toán phải ghi    Nợ TK 151, 1331

                                        Có TK 111, 112, 331

            -  Khi hoá đơn về:    đưa vào kho  Nợ TK 152, 153, 156

                                                                              Có TK 151

                                                Đưa vào sản xuất      Nợ TK 154

                                                                                         Có TK 151

            3.  Hạch toán giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá

            a)  Xuất để sản xuất kinh doanh

                        Nợ TK 154 (QĐ48)

                        Nợ TK 642 (Xuất ra dùng)

                        Nợ TK 241 

                             Có TK 152, 153

            b)  Xuất mang đi góp vốn liên doanh

                        Nợ TK 221, 128

                             Có TK 152, 156

            c)  Xuất thuê ngoài gia công

                        Nợ TK 154

                              Có TK 152, 156

            d)  Xuất dùng nội bộ

            -  Sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm hàng hoá dịch vụ do cơ sở sản xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở và thực hiện kê khai thuế GTGT bình thường.

            -  Nếu sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tính theo phương pháp khấu trừ.

            e)  Giảm do một số nguyên nhân khác

            Thiếu do kiểm kê     Nợ TK 1388

            Thiếu do                    Nợ TK 632

                                                     Có TK 152, 156, 153

Nếu có gặp phải một trong các trường hợp có thể hoạch toán tăng, giảm hàng hóa này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Một số trường hợp có thể hoạch toán tăng, giảm hàng hóa

>>Xem thêm:

Phương pháp hạch toán kế toán

Tài liệu kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn