Những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu là những gì?

đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội khóa 11  thì  đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu là hàng hóa bao gồm:

1. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại.
2. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam , hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ.
3. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.
4. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.
Bạn đang xem "Những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu"
>>Xem thêm:


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào