Hướng dẫn chi tiết phương pháp đối ứng tài khoản. Đối ứng Tài khoản: Gồm 2 bộ phận cấu thành là các quan niệm đối ứng KT& Tài khoản kế toán

Đối ứng Tài Khoản là gì?

Là phương pháp thông tin kiểm tra quá trình vận động của mỗi tài khoản (TK tài sản, nguồn vốn) và quá trình vận động của mỗi loại tài sản đó theo quan hệ viện chứng được phản ánh trong mỗi nhiệm vụ kế toán phát sinh.

            -  Đối ứng Tài khoản: Gồm 2 bộ phận cấu thành là các quan niệm đối ứng KT& Tài khoản kế toán.

                        +  Tài khoản kế toán được chia làm hai bên:  Bên trái gọi là bên Nợ

                                                                                               Bên phải gọi là bên Có

            Nợ và Có ở đây chỉ để quy ước ghi chép chứ không mang ý nghĩa Kinh tế và được cụ thể hoá bằng tài khoản chữ T. Việc ghi chép vào Tài khoản được tiến hành theo nguyên tắc:

                        +  Các nghiệp vụ tăng được tập hợp vào một bên

                        +  Các nghiệp vụ giảm được tập hợp vào một bên và được ghi Nợ trước, Có sau. Tài khoản Có bao giờ cũng phải tập hợp vào một bên. Khi định khoản số tiền bên Nợ đặt một bên, số tiền bên Có đặt một bên để tiện phân phối cân đối sổ sách.

            -  Định khoản kế toán có thể liên quan từ hai tài khoản trở lên.

            VD:  Nộp tiền mặt và doanh nghiệp làm vốn Kinh doanh:10 triệu

                                    Nợ TK111       : 10tr

                                          Có TK 411: 10tr

            *Một số trường hợp:

            a)  Tăng tài sản (Nguồn vốn) đồng thời làm giảm tài sản (Vốn) khác một lượng tương ứng giảm

 nợ tk 113

 
   

           b)  Tăng Nguồn vốn này đồng thời làm giảm Nguồn vốn khác một lượng tương ứng

           nợ tk 112

            VD:  Vay ngắn hạn trả nợ người bán

                        Nợ TK 331

                             Có TK 311

            c)  Tăng Tài sản (Vốn) này đồng thời làm tăng một Nguồn vốn khác bằng một lượng vốn tương ứng

nợ tk 113

 
   

            VD:  Dùng tiền mặt góp vốn bằng tiền mặt 500tr

                        Nợ TK 111      : 500

                              Có TK 411: 500

                        Nợ TK 211:

            d)  Giảm Tài sản này đồng thời làm giảm một Nguồn vốn khác bằng một lượng tương ứng

 nợ tk 4    

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phương pháp đối ứng tài khoản

>>Xem thêm:

Hướng dẫn khai tờ khai lần đầu bằng phần mềm HTKK

Tài liệu kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn