Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là 2 trường hợp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ứng với 2 công thức khác nhau:

Trường hợp doanh nghiệp bình thường.

Công thức: Thuế thu nhập phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế xuất (25%)

Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Công thức:

Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập tính thuế -% trích lập quỹ KH&CN) x 25%

*Chú ý: Đơn vị dự liệu có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu TNDN nhưng không hạch toán được chi phí thì kê khai nộp thuế theo tỷ lệ tính trên doanh thu.

- Hành chính  sự nghiệp

Dịch vụ 5%/doanh thu

Hàng hóa 1%/doanh thu

HĐ khác 2%/doanh thu

- Doanh thu mà doanh nghiệp tính thuế  bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng việt nam theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ do nhà nước việt nam công bố tại thời điểm phát sinh  và CP.

Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ cập nhật liên tục những bài tài liệu kế toán, tin tức về Thuế, Thông tư mới nhất và liên tục đến cho các bạn.

Đang xem: Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

>>Xem thêm:

Kết cấu TK 511, TK 515, và TK 711

Tài liệu kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn